Przygotowałam skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności jaką prowadzę w ramach strony internetowej zamarzona.pl.

Zacznę od przekazania Ci informacji, że administratorem strony jest Agnieszka Pojda, 64A Cumberland Street, Edinburgh, EH3 6RE, Scotland.

Kontakt ze mną w kwestiach związanych z polityką prywatności jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@zamarzona.pl.

Po pierwsze: powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Po drugie: Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC w ramach usługi Google Analytics. W ustawieniach plików cookies możesz łatwo zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Google Analytics, czy nie.

Po trzecie: Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ustawieniach plików cookies możesz łatwo zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.

Po czwarte: Na mojej stronie internetowej jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Jeśli korzystasz z tych funkcji może się to wiązać z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Po piąte: Na stronie worqAssist.com udostępniam wideo z serwisu YouTube , Vimeo oraz nagrania audio z serwisu SoundCloud. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube, pliki cookies firmy Vimeo oraz pliki cookies firmy Soundcloud Limited. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Po szóste: Korzystam z systemu komentarzy Disqus, który wykorzystuje pliki cookies. W ustawieniach plików cookies możesz łatwo zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Disqus, czy nie.

Po siódme: Wykorzystuję  własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.

W przypadku gdy wyżej wskazane informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz bardziej rozbudowaną i szczegółową politykę prywatności  i plików cookies.

 

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://zamarzona.pl. Administratorem strony jest Agnieszka Pojda, 64A Cumberland Street, Edinburgh, EH3 6RE, Scotland.

Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@zamarzona.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Agnieszka Pojda.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://zamarzona.pl.
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • zenbox sp. z o.o.,  ul. Dąbrowskiego 7 lokal 6, 42-202 Częstochowa, NIP 9492191021 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej;
 • UAB „MailerLite”, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera;
 • Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu;
 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google;

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

§ 3
Pliki cookies i inne technologie

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • W trakcie pierwszej wizyty na stronie worqAssist.com wyświetlana jest dla Użytkownika informacja o stosowaniu plików cookies. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony oraz zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki lub usunąć pliki cookies. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na fakt, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Aby dowiedzieć się jak Użytkownik może zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat Użytkownik może zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, z której korzysta Użytkownik:
  Firefox  
  Chrome
  Safari
  Internet Explorer / Microsoft Edge
 • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Jednakże wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  • Filmy i audio z serwisu YouTubeSoundCloud oraz Vimeo – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube, pliki cookies firmy SoundCloud Limited lub plików cookies firmy Vimeo.
 • Na stronie internetowej  Administrator zamieścił możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Jeśli Użytkownik korzysta z tych funkcji może się to wiązać z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Gdy Użytkownik zaloguje się do jednego z serwisów społecznościowych, a jednocześnie korzysta ze strony to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 • Jeżeli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Taka akcja będzie widoczna na profilu Użytkownika dla jego kontaktów. Aby tego uniknąć, przed wejściem na stronę, Użytkownik powinien wylogować się z poszczególnych serwisów społecznościowych.
 • Zasady ochrony prywatności Użytkowników zostało opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:
 • Na stronie jest możliwość dodawania komentarzy za pomocą systemu Disqus. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc. Disqus może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co nie mam wpływu. Disqus zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Użytkownik korzysta z Disqus na podstawie umowy zawartej przez jaką sam zawarł z Disqus poprzez rejestrację konta użytkownika w ich systemie. W ten sposób godzi się na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy Disqus Inc., która jest do wglądu pod linkiem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

§ 4

Cele i czynności przetwarzania

 1. Newsletter 
  • Jeżeli Użytkownik chce zapisać się do newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania zapisu.
  • Dane przekazane podczas zapisu wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  • Czas przez jaki dane będą przetwarzane to czas przez który newsletter będzie funkcjonował, z wyjątkiem sytuacji gdy Użytkownik wcześniej zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.
  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane jakie widnieją w bazie newsletterowej, a także zażądać ich usunięcia, rezygnując tym samym z otrzymywania newslettera. Użytkownik posiada również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 2. Kontakt
  • Kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
  • Kontakt za pomocą „Formularza kontaktowego” na stronie – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego widniejącego na stronie, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z uzupełnienia wymaganych pól pod oknem formularza. Dane osobowe przekazywane Administratorowi  w ten sposób są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze strony.
 3. Komentarze
  • Użytkownik może dodać komentarz na Stronie, musi w tym celu wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Na stronie funkcjonuje system komentarzy obsługiwany przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Jest to samodzielny podmiot, administrujący danymi osobowymi Użytkownika, a korzystanie z niego opiera się na akceptacji przez Użytkownika regulaminu świadczenia usług przez Disqus.
  • Zgoda na przetwarzanie danych Użytkownika jest udzielana w momencie dodania przez niego komentarza na stronie. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej Użytkownik wystąpi z prośbą  o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
  • Użytkownik może w każdej chwili zminić swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te Użytkownik może realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.